Hội thảo: Doanh nghiệp nông nghiệp giao dịch xuyên biên giới

Tọa đàm bàn tròn tổ chức trực tiếp tại TPHCM kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom tại Phòng Indochine, Khách sạn New World Saigon. Chủ trì do Lãnh đạo Cục phát triển doanh nghiệp (MPI), USAID, Dự án IPSC.

Hội thảo được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đại biểu đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp áp dụng công nghệ số. Tham gia đóng góp ý kiến cho việc khai thác hiệu quả trợ lực từ dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”; và bàn về giải phải để doanh nghiệp nông nghiệp giao dịch xuyên biên giới an toàn.