60 tấn bơ không qua thương lái nhờ nông nghiệp thông minh

BPTV1