Người gieo hạt cho nông nghiệp số

VTV1

Sử dụng thiết bị thông minh trong sản xuất nông nghiệp

VTV2

Đại diện thế hệ trẻ Châu Á nói về nông nghiệp bền vững

60 tấn bơ không qua thương lái nhờ nông nghiệp thông minh

BPTV1